THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is hevige pijn die bij de slaap of rond het oog aan één kant van het hoofd wordt gevoeld en relatief kort duurt (minder dan 4 uur). Deze hoofdpijn treedt meestal in clusters op gedurende een periode van zes tot acht weken.

Clusterhoofdpijn komt relatief zelden voor, bij ongeveer een tot vier op de 1000 mensen. Clusterhoofdpijn treedt vooral op bij mannen boven de 30. De aanvallen kunnen worden opgewekt door alcohol- of nicotinegebruik.

Symptomen

Een aanval begint vrijwel altijd plotseling en duurt 15 minuten tot 3 uur. De eerste symptomen zijn vaak jeuk aan of waterige afscheiding uit één neusgat. Vervolgens treedt aan dezelfde kant van het hoofd intense pijn op die zich rond het oog verspreidt. Vaak wordt de persoon wakker van de pijn. Doordat de pijn zo hevig is, kunnen patiënten met clusterhoofdpijn niet gaan liggen, vaak lopen ze heen en weer en soms bonken ze met hun hoofd tegen de muur. Na de aanval kan het ooglid aan de zijde van de hoofdpijn omlaag hangen en vaak is de pupil vernauwd. Deze hoofdpijn gaat gewoonlijk niet gepaard met misselijkheid en braken en wordt niet erger door licht, geluid of geur.

Aanvallen kunnen twee keer per week tot meerdere malen per dag optreden. De aanvallen treden doorgaans op in groepen of clusters gedurende een periode van zes tot acht weken, soms langer, en wordt gevolgd door een periode van enkele maanden zonder hoofdpijn, waarna de aanvallen terugkeren. De hoofdpijn kan op dezelfde tijd van de dag of nacht terugkeren.

Diagnose en behandeling

De diagnose berust op de beschrijving van de hoofdpijn door de patiënt en de overige symptomen. Als het patroon van de symptomen verandert, wordt het hoofd van de patiënt met behulp van computertomografie (CT) of magnetische kernspinresonantie (MRI) onderzocht.

De meeste patiënten met clusterhoofdpijn moeten geneesmiddelen gebruiken om nieuwe aanvallen te voorkomen. Deze middelen zijn onder meer geneesmiddelen die worden gebruikt om migraine te voorkomen, verapamil, lithium, indomethacine en soms methysergide. Zuurstof, toegediend via een zuurstofslang onder de neus, of methylprednisolon (een corticosteroïd), toegediend via de mond, kan beginnende clusterhoofdpijn stoppen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Migraine

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer