THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Subduraal empyeem

Een subduraal empyeem is een ophoping van pus die ontstaat tussen de hersenen en de vliezen die de hersenen omgeven (hersenvliezen of meninges) en niet zozeer in de hersenen zelf.

Een subduraal empyeem kan ontstaan als gevolg van een neusbijholte-infectie, een ernstige oorinfectie, hoofdletsel, een operatie of een bloedinfectie die het gevolg is van een longinfectie. Dezelfde soorten bacteriën die hersenabcessen veroorzaken, kunnen ook een subduraal empyeem veroorzaken.

Een subduraal empyeem kan, evenals een hersenabces, hoofdpijn, slaperigheid, epileptische aanvallen en andere tekenen van een gestoorde hersenfunctie veroorzaken. De symptomen kunnen in de loop van enkele dagen ernstiger worden en zonder behandeling snel leiden tot coma en overlijden.

De diagnose kan het best worden gesteld aan de hand van een CT- of MRI-scan. Een lumbaalpunctie heeft weinig zin en kan gevaarlijk zijn. Bij zuigelingen kan een naald soms rechtstreeks via een fontanel (een zacht gedeelte tussen de schedelbeenderen) in het empyeem worden ingebracht om de pus te laten afvloeien, de druk te verminderen en de arts helpen de diagnose te stellen.

Een subduraal empyeem moet operatief worden gedraineerd. Als de infectie door een afwijking in de bijholten is ontstaan, zal de chirurg deze afwijking meestal tegelijkertijd verhelpen. Er worden intraveneus antibiotica gegeven.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Hersenabces

Next: Parasitaire infecties

Figures
Tables
Disclaimer