THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Subacute gecombineerde degeneratie van het ruggenmerg

Subacute gecombineerde degeneratie van het ruggenmerg is een progressieve aandoening als gevolg van een vitamine B12-tekort. De aandoening veroorzaakt zwakte, onhandigheid, tintelingen en andere afwijkende gewaarwordingen.

Deze aandoening treft ongeveer 1 op de 10.000 mensen, meestal mensen boven de 40 jaar. De oorzaak is een tekort aan vitamine B12, dat ook doorgaans de oorzaak is van pernicieuze anemie. Het tekort heeft meestal niets te maken met het voedingspatroon, maar met het onvermogen van het lichaam om in de darmen vitamine B12 op te nemen. Bij deze aandoening degenereren de bundels sensibele zenuwvezels in het ruggenmerg. Soms raken de hersenen, de oogzenuwen en de perifere zenuwen beschadigd.

De aandoening begint meestal met een algeheel gevoel van zwakte. Beide handen en voeten tintelen en zijn gevoelloos. Deze gewaarwordingen zijn constant aanwezig en worden geleidelijk erger. Patiënten met deze aandoening voelen mogelijk geen trillingen meer en kunnen het gevoel kwijtraken van de stand van hun ledematen (positiezin). De ledematen voelen stijf aan, bewegingen worden onhandig en lopen kan moeilijk worden. De reflexen kunnen verminderen, toenemen of afwezig zijn. Het gezichtsvermogen kan verminderd zijn.

Patiënten met deze aandoening kunnen prikkelbaar worden, apathisch, suf, achterdochtig en verward. Hun emoties kunnen snel en onvoorspelbaar wisselen. In zeldzame gevallen treedt er dementie op.

De diagnose wordt gebaseerd op bloedonderzoek om de hoeveelheid vitamine B12 en de afbraakproducten (metabolieten) ervan te meten.

De kans op herstel is groter als de aandoening in een vroeg stadium wordt behandeld. Wanneer de behandeling binnen enkele weken na het begin van de symptomen begint, zullen de meeste patiënten geheel herstellen. Als de behandeling pas later wordt gestart, kan de progressie van de symptomen worden vertraagd of gestopt, maar herstel van de verloren functies is niet waarschijnlijk. Er moeten onmiddellijk injecties met vitamine B12 worden toegediend. Om te voorkomen dat de symptomen terugkomen, moet deze behandeling levenslang worden voortgezet. Bij sommige mensen zijn grote, oraal toegediende doses vitamine B12 even effectief.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Afsluiting van de bloedtoevoer

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer