MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Disclaimer

De Amerikaanse auteurs en redacteuren en de Nederlandse vertalers, vakreferenten en redacteuren hebben getracht ervoor te zorgen dat de informatie in het Merck Manual Medisch handboek juist is en dat de vermelde gegevens met betrekking tot diagnostiek en therapie in overeenstemming zijn met de normen zoals deze in Nederland golden ten tijden van de kopijsluiting van het boek (voorjaar 2004). Medische vakinformatie is door de voortschrijding van onderzoek en klinische ervaring echter voortdurend aan veranderingen onderhevig. Daarnaast kunnen de meningen van deskundigen in zekere mate uiteenlopen. Verder zijn patiƫnten en omstandigheden steeds uniek en zijn bij het samenstellen van een tekst van dergelijke omvang menselijke fouten niet uit te sluiten. Daardoor is het mogelijk dat de informatie in dit boek op een bepaalde situatie niet van toepassing is. De lezer wordt aangeraden de in dit boek verworven kennis te bespreken met een arts of een andere in Nederland erkende verlener van medische zorg.

Voorzover in het Merck Manual Medisch handboek een toediening dan wel een dosering van een geneesmiddel wordt genoemd, mag de lezer erop vertrouwen dat alle hiervoor genoemde betrokkenen de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het verzamelen, actualiseren, aanpassen en verwerken van de betreffende farmacologische gegevens, waardoor deze informatie de stand van zaken ten tijde van de genoemde kopijsluiting weergeeft. Niettemin kunnen de uitgevers van de Engelstalige en de Nederlandstalige editie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gebeurtenissen die mogelijk voortvloeien uit een eventuele onjuistheid van gegevens over toepassingsgebieden, doseringen en toedieningsvormen van de geneesmiddelen die in het Merck manual Medisch handboek worden vermeld.

De lezer wordt aangeraden de bijsluitertekst van elk geneesmiddel zorgvuldig te lezen en na te gaan, zo nodig door raadpleging van een apotheker of arts, of de daarin vermelde toepassing en dosering en de eventuele in acht te nemen contra-indicaties afwijken van het geen in het Merck Manual Medisch handboek wordt vermeld. Het is raadzaam in geval van afwijkingen de bijsluitertekst in acht te nemen of een arts te raadplegen. De toediening en de dosering van een geneesmiddel geschieden altijd op eigen risico van de gebruiker.

Terug

 
Disclaimer